Verksamhet

Vi reparerar dina Antikviteter


Cai Zetterström är metallrestaurator i tredje generationen. I ateljen repareras restaureras och konserveras, konst och bruksföremål i metall för att återfå sitt funktionella ekonomiska och historiska värde. Nytillverkning utförs i mindre skala med korta serier, se de vackra bilderna i vårat fotogalleri!

På uppdragslistan står bland annat ljuskronor, kandelabrar, skulpturer, trädgårdskonst och lampor.

Vi hjälper dig med                     

Vi arbetar med de flesta metaller och föremål!
Pröva oss. Det blir inte dyrare hos en kunglig hovleverantör. Kvalitet på utfört arbete garanterar vi dig att bli av högsta klass.

 Z-Metallform

Har gedigna kunskaper om tillvägagångssätt vid konservering och restaurering av de ädlare metallerna , Oftast förekommande som ytskikt på något oädlare metalliskt material .

På verkstaden utförs även svetsning och lödning av gjutjärn/smidesjärn.

Z-Metallform  arbetar med bladförgyllning på metall, samt efterföljande behandlingar i form av patinering, och ytskydd med vax samt lack. Måleriarbeten utförs som rena ytskyddsarbeten men också dekorationsmåleri.